Failide ja kaustadega töötamine muudes seadmetes

Masina abil saate teha kaugtoiminguid (nt kontrollida ja kustutada faile) mõne muu Canoni mitmeotstarbelise Täiustatud postkast või Windowsi serveris.
1
Vajutage nuppu <Juurdepääs failidele>. Kuva <Avakuva>
2
Vajutage nuppu <Võrk>.
3
Valige seade, millele soovite juurde pääseda.
<Üles>
Vajutage, et liikuda praeguselt tasemelt ülemisele tasemele.
<Kontrolli salvestusinfot>
Seadme valimine ja <Detailid> vajutamine võimaldab kontrollida seadme teavet (protokolli/teed).
Sihtkohana saate kasutada ka isiklikku kausta. Lisateavet isiklike kaustade sätete kohta leiate teemast Isiklike kaustade konfigureerimine.
4
Failide ja kaustadega töötamine.
Praegu kuvatav asukoht
Kuvab asukoha (tee), kuhu salvestatakse  failid ja kaustad.
Salvestatud failid ja kaustad
Kuvab, kas failid või kaustad on valitud, ikoonid, mis tähistavad failitüüpi või kausta, nimesid, failimahtu ja salvestatud kuupäevi/kellaaegu.
Vajutage <Nimi> või <Kuup./aeg>, et sortida failide ja kaustade loend nime või kuupäeva/kellaaja järgi tõusvas () või langevas () järjestuses.
Kui logite sisse isikliku autentimishaldusega, säilitatakse viimati kasutatud sortimistingimus. Isikupärastamist võimaldavate üksuste loend
Kui failid on valitud, kuvatakse nummerdatud ikoonid failide valimise järjekorras. Kui prindite korraga mitut faili, prinditakse need selles järjestuses.
Ühisruumis valmistatakse ette kaust nimega „kaust”.
Valitud failide arv
Kuvab valitud failide arvu.
<Printimine>
Prindib failid. Failide printimine muudes seadmetes
<Kausta toimingud>
Kaustade loomiseks vajutage.
<Kuva kujutis>
Kuvab faili eelvaate pildi. Printida saate ka pärast eelvaate pildi kontrollimist.
<Valiku tühistus>
Tühistab kõigi jaotises valitud failide valimise.
<Muuda faili>
Vajutage, et kuvada menüü faili lisamiseks või valitud faili üksikasjade kuvamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.
Kuva vahetamise nupp
Vajutage <Üles>, et liikuda praeguselt tasemelt ülatasemele. Kuvatava kuva sisu uuendamiseks vajutage nuppu .
Failinime muutmine
Faili eelvaate kuvamine
Faili üksikasjaliku teabe kuvamine
Faili kustutamine
Dokumentide skannimine ja salvestamine
Kausta loomine
Kausta üksikasjaliku teabe kuvamine
Kui toiming on tehtud, vajutage <Katkesta>. <Katkesta> kuvatakse kui kõik järgmised tingimused on täidetud.
Kasutaja autentimist pole teostatud
Seade on ühendatud failiserverisse sisse logitud
9XUH-093