ADF Access Handle-A

Тази опция ви помага да затворите подаващото устройство.

Ръкохватка за достъп до АПУ

Закачете ръба на дръжката към върха на подаващото устройство, за да го затворите внимателно.
9XU7-021