TELEPHONE 6 KIT

Когато свържете TELEPHONE 6 KIT към машината, можете да осъществявате и приемате обаждания по същия начин както на обикновен телефон. За превключване на режимите на приемане между факс и телефон вижте <Настройки на факса>  <Режим на получаване>. За осъществяване и приемане на обаждания вижте Ръчно изпращане на факсове (ръчно изпращане).

Бутон с кука

Превключвател за сила на звука на звънене

Можете да зададете силата на звука на звъненето на телефона на „висока“, „ниска“ или „изключена“.
Ако чувате виене в слушалката, намалете силата на звука на алармата и силата на звука на обажданията. Настройване на звуците
9XU7-020