Функция за факс

Използвана телефонна линия*1
Фиксирана телефонна мрежа (PSTN)
Плътност на сканираните линии
Нормална
G3: 8 пиксела*2/mm x 3,85 реда/mm
Фина
G3: 8 пиксела*2/mm x 7,7 реда/mm
Суперфина
G3: 8 пиксела*2/mm x 15,4 реда/mm
Ултрафина
G3: 16 пиксела*2/mm x 15,4 реда/mm
Скорост на предаване
Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps
Метод на компресия
MH, MR, MMR, JBIG
Тип комуникация
Super G3, G3
Формат на изпращаните оригинали
A4, B5*3, A5*3, A6*3, LGL, LTR и STMT
Формат на хартията при получаване
A4, B5, A5, A5R, LGL, LTR, STMT и 16K
Брой задания за изпращане в паметта
До 320 задания
Време за изпращане
JBIG: Приблизително 2,6 секунди (При изпращане на оригинална хартия на Canon A4, Normal 8 пикс. x 3,85 линии/mm ECM (JBIG))
*1 При използване на IP телефонна услуга факс комуникацията може да не се изпълнява нормално през IP телефонната линия. Препоръчва се използване на факс комуникация чрез конвенционална телефонна линия (PSTN).
*2 Pels е съкращение за "пиксели".
*3 Изпратен като A4.

Максимален брой дестинации при предаване с последователно излъчване

Може да зададете и изпращате факсове до 256 дестинации едновременно. (Ако сте задали група, съставена от няколко дестинации, всяка от тези дестинации се смята за отделна дестинация.)
9XU7-0RF