Функции за управление

Функции за удостоверяване

Когато като сървър за удостоверяване е зададен Active Directory сървър, се изисква следната системна среда.
Софтуер (операционна система):
Windows Server 2016*1/Windows Server 2019*1/Windows Server 2022*1
*1 Потребителите не могат да влизат с удостоверяване чрез Active Directory, ако е разрешено Kerberos Armoring за правила, свързани с KDC (групови правила). Погрижете се да забраните Kerberos Armoring.

Настройки за защитна стена

При задаване на IP адреси, в настройката на защитната стена могат да се зададат до 16 IP адреса (или диапазони от IP адреси) както за IPv4, така и за IPv6.
При задаване на MAC адреси, в настройките на защитната стена могат да бъдат определени до 100 MAC адреса.
Адресите изключения и номерата на портове изключения, които могат да се използват за комуникация с резервната линия и са регистрирани по подразбиране, са посочени по-долу.
Адреси изключения:
0.0.0.1 до 255.255.255.255
Номера на портове като изключение:
53, 67, 68, 80, 161, 443, 515*, 631*, 3702, 5353, 5357, 5358, 8000*, 8080, 8443*, 9013, 9100*, 10443*, 20010*, 47545
* Само входен филтър

Регистриране на сертификати (User Signature Keys/Certificates ­ Сертификати на ключа за подпис на потребителя, CA сертификати, S/MIME сертификати)

Алгоритмите и форматите на ключовете и сертификатите, които могат да бъдат регистрирани, са следните:
Алгоритъм за подпис на RSA:
SHA-1/SHA-256/SHA-384*1/SHA-512*1/MD2*2/MD5*2
Алгоритъм с публичен ключ на RSA (дължина на ключа):
RSA (512 бита*2/1024 бита/2048 бита/4096 бита*2)
Алгоритъм за подпис на DSA:
SHA-1
Алгоритъм с публичен ключ на DSA (дължина на ключа):
DSA (1024 бита/2048 бита/3072 бита)
Алгоритъм за подпис на ECDSA:
SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Алгоритъм с публичен ключ на ECDSA (дължина на ключа):
ECDSA (P256/P384/P521)
Формат на сертификата:
User Signature Keys/Certificates ­ Сертификати на ключа за подпис на потребителя: PKCS#12*3
Ключове, сертификати: PKCS#12*4
CA сертификати, S/MIME сертификати: X.509 DER/PEM
Разширение на файл:
User Signature Keys/Certificates ­ Сертификати на ключа за подпис на потребителя: pfx/p12
Ключове, сертификати: pfx/p12*4
CA сертификати, S/MIME сертификати: cer/pem
Максимален брой регистрируеми сертификати:
Ключове, сертификати: 6*4
CA сертификати: 150
S/MIME сертификати: 2 000
*1 Налични само когато алгоритъмът е с 1024 битов или по-дълъг ключ.
*2 Не може да се използва за потребителски подписи
*3 Достъпни само когато са инсталирани чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
*4 Използва се за TLS, IEEE802.1x, IPSec и подписи на устройства.

Регистриране на списъци за анулиране на сертификати (CRL)

Могат да бъдат регистрирани до 50 списъка за анулиране на сертификати (CRL). Обърнете внимание обаче, че CRL не могат да бъдат регистрирани в следните случаи.
Размерът на данните на CRL надхвърля 1 МБ.
Използван е неподдържан алгоритъм за подписи.
Броят анулирани сертификати, регистрирани в един CRL файл надхвърля 10 000.

Определение за "Слабо шифроване"

Когато настройката <Забрана за използване на слабо кодиране> е зададена на <Вкл.>, не се разрешава използването на долните алгоритми.
Хеширане:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Система за шифроване с общ ключ:
RC2, RC4, DES
Система за шифроване с публичен ключ:
RSA шифроване (512 бита/1024 бита), RSA подпис (512 бита/1024 бита), DSA (512 бита/1024 бита), DH (512 бита/1024 бита)
Дори когато настройката <Забрана за изпол. на ключ/сертиф. със слабо кодир.> е зададена на <Вкл.>, алгоритъмът за хеширане SHA-1, който се използва за подписване на главен сертификат, все пак може да се използва.

Стандартен алгоритъм на FIPS 140-2

Когато <Метод на кодир. на формат към FIPS 140-2> е зададено на <Вкл.>, не се разрешава използването на следните алгоритми.
Хеширане:
MD4, MD5, SHA-1 (за цел, различна от TLS)
Система за шифроване с общ ключ:
RC2, RC4, DES, PBE
Система за шифроване с публичен ключ:
RSA шифроване (512 бита/1024 бита), RSA подпис (512 бита/1024 бита), DSA подпис (512 бита/1024 бита), DH (512 бита/1024 бита)

Управление на регистъра

Следните типове регистри могат да бъдат управлявани в устройството: Събраните регистри могат да бъдат експортирани във файлов формат CSV.
Тип регистър
Число, означено като "Тип регистър" в CSV файла
Описание
Регистър на задачите
1001
Този регистър съдържа информация, свързана с изпълнението на копиране/изпращане на факс/сканиране/изпращане/отпечатване.
Регистър на предаванията
8193
Регистърът съдържа информация, свързана с предавания.
Регистрите могат да съдържат до 40 000 записа. Когато броят на записите надхвърля 40 000, те се изтриват, започвайки от най-старите записи.

Импортиране/експортиране на данни за настройки

Вижте Настройки/регистриране.

Максимален брой дестинации, запаметени в адресната книга.

Списъци с адреси 1 до 10/ адресен списък за администратора: 1 600
Списък с адреси за едно докосване: 200
Списък с лични адреси: 25
Списък с групови адреси: 4 000*1 (10 групи*2 x 400 дестинации*3)
*1 Общо 20 000 за всички групи
*2 Максимален брой групи за потребител (в едно устройство могат да бъдат регистрирани общо 50 групи)
*3 Максимален брой дестинации за група

Поддръжка на SCEP сървър

Поддържа се само Network Device Enrollment Service (NDES) на Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016.
9XU7-0RK