Мрежова среда

Спецификации на кабелна LAN

Интерфейс
(основна линия/вторична линия)
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)
Поддържан протокол
TCP/IP
Тип кадър: Ethernet II
Приложения за печат: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/AirPrint/Windows 10 Mobile Print
За предпазни мерки, свързани с резервната линия, вижте Предпазни мерки при използването на резервната линия.

Спецификации за безжична LAN

Стандартен
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Схема на предаване
IEEE 802.11b (Система за модулация: DS-SS)
IEEE 802.11g (Система за модулация: OFDM метод)
IEEE 802.11n (Система за модулация: OFDM метод)
Защита (метод на шифроване)
Инфраструктурен режим
128 (104)/64 (40)-битов WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
Режим на точка на достъп
WPA2-PSK (AES-CCMP)
режим Wi-Fi Direct
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Метод на свързване
WPS (Wi-Fi Protected Setup ­ конфигуриране на защитена безжична мрежа), ръчна настройка
Номера на порт, налични за директна връзка
Тип
Номер на порт
Протокол
TCP
515
LPD
9100
RAW
80, 8000, 8080
HTTP
80, 631
IPP
443, 10443
IPPS
443, 8443
HTTPS
9013
CPCA (уникален протокол на Canon)
5357, 5358
WSD
UDP
161
SNMP
5353
mDNS
67, 68
DHCPv4
3702
WSD
47545
CPCA (уникален протокол на Canon)
9XU7-0RR