Отмяна на задания за изпращане/печат

Ако натиснете  (Стоп) на контролния панел, докато задание за изпращане/печат се обработва и се показва екран, който води към <Зад. за изпращане>/<Задачи за печат>, изпълняваното задание за изпращане/печат спира временно и се показва <Зад. за изпращане>/<Задачи за печат>.
 
Изберете задачата, която искате да откажете, и натиснете <Отказ>.
Екрани, които водят към <Зад. за изпращане>/<Задачи за печат>
Екран <Начало>
Екран <Печат>
Главни екрани на  (Сист. контрол) (<Копиране/Отпечатване>, <Изпращане>, <Получаване>, <Запаметяване>, <Консумативи/Други>)
Екран <Visual Message Settings>
Ако натиснете  (Стоп) на контролния панел, докато задание за изпращане/факс се обработва и се показва екранът <Факс>/<Сканиране и изпращане>, ще се покаже изскачащ екран, който директно отменя изпълняваните в момента задания. Когато се изпълняват няколко задания, можете да изберете кое задание искате да отмените: последно направеното задание или заданието, което е в процес на изпращане. (<Задача за отмяна при натискане на Стоп>)
Ако има задание, което е започнато след натискането на  (Стоп) на контролния панел, заданието се изпълнява.
За инструкции относно отмяната на задания от екрана <Копиране> или екрана <Факс> вижте Отмяна на копирането или Отмяна на изпращането на факсове.
9XU7-04J