Копиране на няколко оригинала върху един лист (N в 1)

 
Можете да копирате няколко страници оригинали върху един лист. Тази функция ви позволява да копирате с по-малко количество хартия от оригиналния брой страници.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Копиране>. Екран <Начало>
3
Натиснете <Настройки> на екрана с основни функции за копиране. Екран с основни функции за копиране
4
Натиснете <N в 1>.
5
Изберете начина за подреждане на страниците и изберете формата на оригинала и на хартията за копиране.
Изберете колко страници да се подредят върху един лист хартия. Можете и да променяте реда на подреждане.
За да копирате 2-странно или да сканирате 2-странни оригинали върху 1-странни копия, натиснете <Настр. за 2-странно>. За повече информация относно настройката вж. "2-странно копиране" в стъпка 4 от Основни операции за копиране.
Натискането на <Промяна> в <Формат оригин.> ви позволява да изберете формата на оригинала, а натискането на <Промяна> в <Формат на хартия> ви позволява да изберете формата на хартията.
6
Натиснете <OK> <Затвар.>.
7
Натиснете  (Старт).
Копирането стартира.
Оригиналите трябва да са с еднакъв формат.
Ако зададете <N в 1>, <Изместване> автоматично се задава на <Център>.
9XU7-05F