Намаляване на операциите по копиране

Чрез извикването на използвани по-рано настройки няма да е необходимо да задавате едни и същи настройки всеки път, когато правите копия. Освен това превключването на екрана с основни функции за копиране (Екран с основни функции за копиране) към "Екран за експресно копиране" позволява да променяте настройките с по-малко стъпки.
 
 
 
 
9XU7-060