Почистване на външните компоненти

Периодично забърсвайте повърхността на машината, за да я поддържате чиста.
Черните точки по повърхността на машината се дължат на използването на рециклирани материали и не са проблем с качеството.
1
Изключете захранването и извадете щепсела от контакта.
Изключване на машината
Проверете работното състояние на машината, преди да ИЗКЛЮЧИТЕ захранването. Можете да ИЗКЛЮЧИТЕ захранването дори ако машината изпълнява операция, но това може да прекъсне операцията или да повреди данните.
2
Почистете повърхността на машината.
Намокрете мека кърпа с вода или с разреден мек почистващ препарат, изстискайте кърпата добре и избършете машината.
Изчакайте, докато влагата изсъхне напълно, преди да продължите към следващата стъпка.
3
ВКЛЮЧЕТЕ щепсела в контакта и включете захранването.
Включване на машината
9XU7-019