Поставяне на оригинали и зареждане на хартия

Този раздел описва как да поставяте оригинали за сканиране и как да заредите хартията, използвана за печат. Можете да разгледате този раздел и за информация относно как да зададете формата на хартията и типа на заредената хартия.

Поставяне на оригинали

Този раздел описва как да поставяте оригинали върху стъклото и в подаващото устройство за документи.

Зареждане на хартия

Този раздел описва как да зареждате хартия в касетата или в многофункционалната тава.

Задаване на формата и типа на хартията

Този раздел описва как да зададете формата и типа на хартията за заредената хартия в източника.
9XU7-00R