Екран с основни функции за факс

Натискането на <Факс> (Екран <Начало>) показва екрана с основни функции за факс.

Дестинация

Показва името на дестинацията, номера на факса и номера на дестинациите, които сте посочили.

<Детайли>

Позволява Ви да проверявате детайлната информация за дестинацията, показвана в .

<Изтрв. дестн.>

Позволява Ви да изтриете дестинацията, показана в .

<Тон>

Ако натиснете този бутон при посочване на дестинацията, се вмъква символът "Т" (тон). Дори и ако използвате импулсно набиране, цифрите след "Т" ще се изпратят с използване на тонално набиране. Натиснете този бутон при използване на информационни услуги по факс.

<Съкратено набиране>

Позволява ви да посочите факс дестинация, регистрирана в бутоните за бързо набиране.

<Адресна книга>

Позволява ви да посочите факс дестинация, регистрирана в адресната книга.

<Затвор. Сл-лка>

Натиснете за изпращане на факс документ ръчно. Ръчно изпращане на факсове (ръчно изпращане)

<Директно изпращане>

Натиснете за проверка на свързването с факс машината на получателя, преди да сканирате оригиналите. Проверка на връзката с получателя преди изпращане (директно изпращане)

<Настройки>

Показва всички бутони за функционални настройки. За удобство можете да покажете често използваните бутони за функционални настройки в .

Бутони за функционални настройки

Показва най-често използваните бутони от <Настройки>. Състоянието на настройката се показва върху бутоните. Можете също да натиснете  за промяна на бутоните, които да се показват.
Ако бутонът за функцията, която искате да използвате, не е показан, натиснете <Настройки> и изберете желания бутон. Основни операции за изпращане на факсове

Текущо състояние на настройките и бутони за настройки

Показва състоянието на настройки като разделителна способност. Уверете се, че сте потвърдили настройките, за да сканирате правилно. За промяна на настройките натиснете желания бутон. Основни операции за изпращане на факсове

<Предпочитани настройки>

Регистрирайте тук предварително често използваните настройки за сканиране, за да ги извиквате лесно при нужда. Регистриране на комбинация от често използвани функции

Натиснете тази икона за регистриране на текущите настройки в <Предпочитани настройки> на  и сменете бутона, показан на .
Регистриране на комбинация от често използвани функции
Персонализиране на екрана с основни функции

<Предходни настройки>

Натиснете за повторно извикване на преди това посочените настройки. Извикване на използвани по-рано настройки за изпращане (предходни настройки)

<R>

Натиснете, за да използвате бутона R. Основни операции за изпращане на факсове
Може да изберете дали да скриете адресната книга и бутоните за бързо набиране, за да ограничите използването на адресната книга. <Ограничаване на използване на адресна книга>
Някои функции не могат да се използват в комбинация помежду си. Бутоните, които не могат да бъдат избрани, се показват в светлосиво.
Общият брой посочени дестинации се показва в горната част на екрана.
9XU7-064