Изпращане на факс от компютър (PC факс)

Можете да изпращате директно от компютъра факс документи, създадени на вашия компютър, точно както при операциите за отпечатване. Този метод елиминира нуждата от отпечатване на документи за изпращане по факс, позволявайки ви да спестите хартия. За да използвате тази функция, трябва да инсталирате драйвер за факс на компютъра си (Инсталиране на драйвери).

Помощ за драйвер за факс

Като щракнете върху [Help] (Windows) или  (Mac OS) в екрана за настройка на драйвера за факс, ще се покаже екранът за помощ. За информация, която не може да бъде намерена в Ръководство на потребителя, включително функциите на драйвера и как да конфигурирате тези функции, вижте помощта.
9XU7-070