Въведение

Тази глава описва инструкциите относно как да използвате Ръководство на потребителя, правни забележки, информация за авторски права и друга важна информация за клиентите. Прочетете тази глава, както е необходимо.

Ръководства за машината

Този раздел описва различните ръководства, които можете да разгледате за информация относно как да използвате Ръководство на потребителя (настоящото ръководство) и функциите на машината и работните процедури.

Правни забележки и авторско право

Вижте този раздел за правни забележки и информация за авторско право.
9XU7-000