Ако AirPrint не може да се използва

Ако AirPrint не може да се използва, изпробвайте следните решения.
Проверете дали машината е включена. Ако машината е включена, първо я изключете, след това изчакайте поне 10 секунди и я включете отново, за да видите дали проблемът е решен.
Проверете дали не са показани съобщения за грешка на дисплея на машината.
Проверете дали устройствата на Apple и машината са свързани в една и съща LAN мрежа. Ако машината е включена, може да се наложи да изчакате няколко минути, докато стане готова за комуникация.
Проверете дали е активирана функцията Bonjour на устройството на Apple.
Погрижете се машината да е конфигурирана да разрешава операции от компютър дори когато не са въведени код на отдел и парола.
За печат проверете дали е заредена хартия в машината и дали има достатъчно нива на тонер. Показване на екрана за AirPrint
За сканиране проверете дали настройката на устройството за сканиране по мрежова връзка е <Вкл.>. <Използване Сканиране на мрежова връзка>
9XU7-09U