Разширени функции за печат

Този раздел ви запознава с функциите за печат, като напр. ефективно изпълнение на задание за печат или подобряване на защитата при печат.
 
 
 
 
 
 
 
 
9XU7-07C