Използване на Вашия компютър за сканиране (Отдалечено сканиране)

Можете да сканирате поставени в машината оригинали като работите от компютър. Има два метода за сканиране – с използване на "Color Network ScanGear 2" драйвера за скенер, доставен с машината и с WSD функцията, налична за Windows.
Използване на Color Network ScanGear 2 за сканиране
Можете да сканирате оригиналите директно в любимо приложение за редактиране. Този метод е от полза, ако искате да редактирате сканирани снимки във Photoshop или да поставите сканирана снимка в документ на Word. Използване на Color Network ScanGear 2
Използване на WSD за сканиране
Дори да нямате специално предназначен драйвер за сканиране, можете да сканирате оригинал лесно от компютър, като използвате наличната за Windows функция WSD. Използване на WSD
9XU7-08S