Проверка на сканирани оригинали преди изпращане/записване (преглед)

 
Можете да проверявате сканираните оригинали на екрана за предварителен преглед преди изпращане/запаметяване. Можете също така да изтривате, премествате или превключвате страници на екрана за предварителен преглед.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Сканиране и изпращане>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за сканиране. Екран с основни функции за сканиране
4
Задайте необходимите настройки за сканиране. Основни операции за сканиране на оригинали
5
Натиснете <Настройки>  <Предварите- лен преглед>  <Затвар.>.
6
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и екранът за преглед се появява.
За отказване на сканирането натиснете <Отказ> или  (Стоп)  <Да>.
Когато се покаже <Натиснете бутон [Старт] за сканир.на следв. ориг.>
7
Проверете сканираните оригинали на екрана за предварителен преглед.
Редактирайте сканирания оригинал на екрана за предварителен преглед според нужното.
За изтриване на страница
За преместване на страница
За превключване на местоположенията на страници
8
Натиснете <Старт изпращане>.
Изпращането/запаметяването стартира.
9XU7-08C