Изображение

За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Ориентация изображение>
<Автo>, <Вертикал>, <Хоризонтал>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Мащаб>
<Изкл.>, <Автo>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Позиция на печат>
<Автo>, <Център>, <Горе, Ляво>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Показване на предупреждения>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Уголемяване на зона за печат>
<Изкл.>, <Вкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Метод за съпоставяне>
<Общ>, <Възприятие>, <Колометрично>, <Ярка снимка>, <Профил изтегляне>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Фото корекция (само цветно)>
<Photo Optimizer PRO>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Корекция на червени очи>
<Корекция на червени очи>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Ниво на корекция на червени очи>: <Слабо>, <Станд.>, <Силно>
<Разкрасяване на лице>
<Разкрасяване на лице>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Ниво на разкрасяване на лице>: <Слабо>, <Станд.>, <Силно>
<Полутонове>
<Резолюция>, <Градация>, <Разсейване грешка>
Да
Да
Да
B
Settings for Printer Settings
<Компенсация сиво>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
B
Settings for Printer Settings
<Конвертиране на нива на сивото>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Унифициран RGB>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
*1 Обозначава елементи, които се появяват само когато за използване има наличен подходящ незадължителен продукт или е зададена подходяща настройка.
9XU7-0HW