PCL

За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Икономия на хартия>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Ориентация>
<Вертикално>, <Хоризонтално>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Източник на шрифт>
<Вътрешен>, <Софтуерен/външен>
Да
Да
Не
C
Settings for Printer Settings
<Номер на шрифт>
0 до 104; 0 (Ако настройката за източник на шрифт е Вътрешен.)
1 до 999; 1 (Ако настройката за източник на шрифт е Софтуерен/външен.)
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Размер на точка>*1
4,00 до 999,75 <точка>; 12,00 <точка>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Стъпка>*1
0,44 до 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Линии на форма>
5 до 128 <линии>; 64 <линии>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Код на знак>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Хартия по избор>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Мерна единица>*1
<Милиметри>, <Инчове>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Размер по X>*1
127,0 mm до 355,6 mm; 355,6 mm
Да
Да
Да
B
Settings for Printer Settings
<Размер по Y>*1
76,2 mm до 216,0 mm; 216,0 mm
Да
Да
Да
B
Settings for Printer Settings
<Добавяне на CR към LF>
<Да>, <Не>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Уголемяване на ширината за A4 печат>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Полутонове>
<Разсейване на грешка (само 600dpi)>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Текст>: <Резолюция>, <Градация>
<Графики>: <Резолюция>, <Градация>
<Изображение>: <Резолюция>, <Градация>
Да
Да
Да
B
Settings for Printer Settings
<Метод за съпоставяне>
<Общ>, <Възприятие>, <Колометрично>, <Ярка снимка>, <Профил изтегляне>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Компенсация сиво>
<Текст>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Графики>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Изображение>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
B
Settings for Printer Settings
<BarDIMM>*1
<Разрешаване>, <Деактивиране>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Изкл.>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
*1 Обозначава елементи, които се появяват само когато за използване има наличен подходящ незадължителен продукт или е зададена подходяща настройка.
9XU7-0HS