PS

За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Икономия на хартия>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Таймаут на задача>
0 до 3600 секунди; 0 секунди
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Печат на PS грешки>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Подобряване на линиите>
<Вкл.>, <Вкл. (тънка)>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Текст в чисто черно>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Графика в чисто черно>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Припокриване при печат на черно>*1
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<RGB профил на източник>
<sRGB>, <Гама 1,5>, <Гама 1,8>, <Гама 2,4>, <Няма>, <Профил изтегляне>
Да
Да
Да
Не
-
<Профил за CMYK симулация>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Евро стандарт>, <Няма>, <Профил изтегляне>
Да
Да
Да
Не
-
<Използване на профил за нива на сивото>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
Не
-
<Изходен профил>
<Текст>: <Нормално>, <Фото>, <TR нормално>, <TR фото>, <Профил изтегляне>
<Графики>: <Нормално>, <Фото>, <TR нормално>, <TR фото>, <Профил изтегляне>
<Изображение>: <Нормално>, <Фото>, <TR нормално>, <TR фото>, <Профил изтегляне>
Да
Да
Да
Не
-
<Метод за съпоставяне>
<Възприятие>, <Наситеност>, <Колометрично>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Полутонове>
<Разсейване на грешка (само 600dpi)>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Текст>: <Резолюция>, <Градация>
<Графики>: <Резолюция>, <Градация>
<Изображение>: <Резолюция>, <Градация>
Да
Да
Да
B
Settings for Printer Settings
<Яркост>*1
85% до 115%; 100%
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Припокриване при печат на съставни цветове>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
<Конвертиране на нива на сивото>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Унифициран RGB>
Да
Да
Да
C
Settings for Printer Settings
*1 Обозначава елементи, които се появяват само когато за използване има наличен подходящ незадължителен продукт или е зададена подходяща настройка.
9XU7-0HU