<Настройки за сканиране и запаметяване>

Задайте общите настройки, използвани когато запаметявате сканирани оригинали.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Регистр./Редакт. на предпочитани настр.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Запаметяване/Достъп до файлове>  <Общи настройки>  <Настройки за сканиране и запаметяване>
Може да запаметите често използваните настройки в бутон на машината, който да използвате по-късно при записване. Може също да присвоите ваше предпочитано име на бутон и да проверите запаметените настройки. Регистриране на комбинация от често използвани функции
 При регистриране на настройки
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистр./Редактир. на предпоч. настр.>
<Регистрир.>, <Преимену- ване>, <Изтр-не>, <Проверка съдърж.> (<M1> до <M9>)
Да
Да
Не
C
Favorite Settings

<Промяна на настройките по подразбиране>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Запаметяване/Достъп до файлове>  <Общи настройки>  <Настройки за сканиране и запаметяване>
Може да промените настройките, запаметени като такива по подразбиране за функцията <Сканиране и запаметяване>.
 При регистриране на настройки
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Промяна на настр. по подразбиране>
<Регистрир.>, <Инициали- зиране>
Да
Да
Не
C
Favorite Settings
9XU7-0JJ