Работа с други устройства

Документите, сканирани от вашата машина, могат да бъдат записвани в Усъвършенствана кутия на други мултифункционални принтери на Canon* или файловете, записани в Усъвършенствана кутия на други принтери, могат да бъдат отпечатвани или изтривани от вашата машина. Можете също да получите достъп до сървър на Windows от вашата машина, за да извършвате различни операции, като напр. печат.
* Възможно само за серията машини imageRUNNER ADVANCE, свързани към мрежа
За да получите достъп до други устройства, трябва предварително да бъдат зададени някои настройки. Свързване към други устройства
За да предотвратите извършването на неупълномощени операции, Усъвършенствана кутия, което е отворено към мрежа, изисква удостоверяване на потребителите. Машината, до която се получава достъп, също изисква удостоверяване на потребителите. Когато се покаже екранът за влизане при достъп до Усъвършенствана кутия на другата машина, въведете потребителското име и паролата, използвани за влизане на тази машина. Когато приключите работата, трябва да се отпишете.
9XU7-091