Засядания на хартия в машината или във фиксиращия модул

Проверете местоположението на засядане на хартията на екрана и следвайте процедурата по-долу, за да премахнете хартията.
Потвърждаване преди работа
Преди да започнете с отстраняването на засядания на хартия, се уверете, че капаците и касетите за хартия на машината и опционалното оборудване са затворени.
1
Издърпайте леко хартията.
2
Затворете тавата.
3
Отворете десния капак.
4
Издърпайте леко хартията.
5
Отстранете заседналата хартия в модула за доставяне.
1
Вдигнете модула за доставяне.
2
Свалете надолу зелените лостчета от двете страни на водача за транспортиране.
3
Издърпайте леко хартията.
Издърпайте хартията, като я държите възможно най-хоризонтално, за да предотвратите падането на нефиксиран тонер.
6
Проверете дали във фиксиращия модул има засядане на хартия.
1
Обърнете модула за доставяне надолу.
2
Хванете дръжките от двете страни на фиксиращия модул и го издърпайте директно към себе си.
3
Отворете капака.
4
Издърпайте леко хартията.
Издърпайте хартията, като я държите възможно най-хоризонтално, за да предотвратите падането на нефиксиран тонер.
5
Затворете капака.
6
Издърпайте леко хартията.
Определете накъде можете да издърпате заседналата хартия по-лесно и опитайте първо в тази посока.
Издърпайте хартията, като я държите възможно най-хоризонтално, за да предотвратите падането на нефиксиран тонер.
7
Поставете фиксиращия модул обратно на позицията му.
Натиснете го навътре, докъдето може да влезе.
7
Затворете десния капак.
Когато съобщението продължи да се показва
Възможно е да има заседнала хартия на други места. Проверете и извадете заседналата хартия, ако има такава. Ако съобщението продължи да се показва, проверете дали десният капак е затворен стабилно.
9XU7-01R