Перехід у режим сну

Функція режиму сну зменшує споживання електроенергії шляхом тимчасового вимкнення деяких внутрішніх операцій апарата. Апарат можна легко перевести в режим сну, натиснувши кнопку (Енергозбереження) на панелі керування. Коли апарат перебуває в режимі сну, сенсорний дисплей вимикається та загоряється індикатор  (Енергозбереження). Панель керування
Натисніть  (Енергозбереження), якщо апарат довго не використовуватиметься, наприклад усю ніч
Переведіть апарат у режим сну з міркувань безпеки.
Апарат може не перейти в режим сну залежно від стану й умов роботи.
Індикатор обробки/даних блимає або світиться постійним зеленим світлом, навіть якщо апарат переходить у режим сну.
Вихід із режиму сну
Апарат виходить із режиму сну, коли виконано одну з операцій нижче.
Коли натиснуто (Енергозбереження) на панелі керування*1
Коли оригінали подаються через пристрій подавання
Коли пристрій подавання відкрито
Коли папір завантажено в багатоцільовий лоток або вийнято з нього*1
Коли відкрито/закрито кришку апарата*1
*1 Деякі моделі апарата не підтримують цю функцію.
Установлення таймера автоматичного переходу в режим сну
Ви можете скористатися параметром <Час автоматичного переходу в режим сну>, щоб автоматично переводити апарат у режим сну. Якщо потрібно змінити час, який минає до автоматичного переходу апарата в режим сну, виконайте наведену нижче процедуру.
 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Параметри таймера / заощадження енергії>  <Час автоматичного переходу в режим сну>   або , щоб установити час, який минає до автоматичного переходу апарата в режим сну  <OK>.
Можна встановити час автоматичного переходу апарата в режим сну для кожного дня тижня. <Щотижневий таймер авт. переходу в режим сну>
Енергоспоживання в режимі сну
Можна встановити кількість споживаної апаратом енергії, коли він перебуває в режимі сну. Виконайте описану нижче процедуру, щоб установити, яка кількість енергії споживається в режимі сну.
 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Параметри таймера / заощадження енергії>  установіть для параметра <Енергоспоживання в режимі сну> значення <Низьк.> або <Висок.>.
Під час використання бездротової локальної мережі також у режимі сну
Установіть для параметра <Енергоспоживання в режимі сну> значення <Висок.>. <Енергоспоживання в режимі сну>
Вихід із режиму сну в установлений час
Параметр можна налаштувати так, що режим сну активуватиметься в установлений час. Якщо потрібно встановити час, коли апарат виходитиме з режиму сну, виконайте наведену нижче процедуру.
 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Параметри таймера / заощадження енергії>  <Параметри часу виходу з режиму сну>  виберіть, через скільки часу апарат має автоматично вийти з режиму сну.
9XW7-04L