Скасування копіювання

Під час сканування оригіналів можна скасувати копіювання чи скасувати завдання копіювання в черзі.

Скасування копіювання під час сканування

Під час сканування оригіналів відображається наведений нижче екран. Натисніть кнопку <Скасувати>, щоб скасувати копіювання.
Якщо натиснути кнопку  (Стоп) на панелі керування, коли відображається екран основних функцій копіювання, завдання копіювання призупиняється та з’являється повідомлення <СтопВиберіть завдання копіювання, яке потрібно скасувати.> і список завдань копіювання. Можна вибрати завдання копіювання в списку та скасувати завдання, натиснувши кнопку <Скасувати>.
Якщо ввійти за допомогою керування персональною автентифікацією і вийти, натиснувши кнопку  (Стоп) на панелі керування, щоб відобразити повідомлення <СтопВиберіть завдання копіювання, яке потрібно скасувати.> і список завдань копіювання, останнє завдання, яке виконував користувач, що вийшов, буде скасовано, а інші завдання поновлено.

Скасування завдання копіювання в черзі

1
Натисніть  (Монітор стану).
2
Натисніть <Копіювання/Друк>  <Стан завдання>.
3
Виберіть <Копіювання> із розкривного списку та відобразіть завдання копіювання в черзі.
4
Виберіть завдання копіювання, яке потрібно скасувати, і натисніть кнопку <Скасувати>.
Якщо натиснути <Докладні відомості>, відобразиться детальна інформація, як-от кількість копій та ідентифікатор відділу.
5
Натисніть <Так>.
Копіювання зупиниться.
6
Натисніть <Закрити>.
Якщо натиснути кнопку  (Стоп) на панелі керування, коли в черзі є завдання копіювання, усі завдання копіювання призупиняться та з’явиться повідомлення <СтопВиберіть завдання копіювання, яке потрібно скасувати.> і список завдань копіювання. Можна вибрати завдання копіювання в списку та скасувати завдання, натиснувши кнопку <Скасувати>. Якщо потрібно поновити копіювання, натисніть <Відновити копіюв.>.
9XW7-055