Установлення формату та типу паперу в багатоцільовому лотку

Якщо для параметра <Реж.под.пап.для завд.драйв.принт. з багатоц.лотком> встановлено значення <Увімк.>, параметри в драйвері принтера мають пріоритет, коли для завдань від драйвера принтера як джерело паперу вказано багатоцільовий лоток.
Якщо формат і тип паперу, які вказано в драйвері принтера, не збігаються з фактичним папером, завантаженим у багатоцільовий лоток, може статися зминання паперу або можуть виникнути інші проблеми друку.
1
Завантажте папір у багатоцільовий лоток. Завантаження паперу в багатоцільовий лоток
Відображається екран для зазначення формату й типу паперу.
2
Укажіть формат паперу.
Якщо формат паперу, що відображається на дисплеї, відрізняється від формату завантаженого паперу, можливо, папір неправильно завантажено. Повторно завантажте папір.
Якщо натиснути <Улюблений папір> і зареєструвати часто використовувані формати паперу на кнопках, їх можна викликати простим натисканням. Реєстрація часто використовуваного формату й типу паперу для багатоцільового лотка
У разі завантаження паперу стандартного формату
Виберіть формат паперу зі списку <Формат паперу> та натисніть <OK>.
Натисніть <Розмір у дюйм.>, щоб вибрати формат паперу в дюймах.
У разі завантаження паперу нестандартного формату
У разі завантаження конвертів
3
Натисніть <Змінити> у розділі <Тип паперу>.
4
Виберіть тип паперу та натисніть кнопку <OK>.
Якщо тип завантаженого паперу не відображається, натисніть кнопку <Детальні парам.>, щоб вибрати його зі списку.
Якщо тип паперу, який ви завантажили, не вказано на екрані докладних параметрів, можна зареєструвати його в списку типів паперу. Параметри керування типами паперу
Тип паперу для конвертів не можна вибрати з екрана докладних відомостей <Тип паперу>. Щоб вибрати тип паперу для конвертів, зареєструйте тип паперу в розділі <Зареєструвати улюблений папір (багатоціл. лоток)>, потім натисніть кнопку <Улюблений папір> на кроці 2  кнопку, на яку зареєстровано тип паперу для конвертів  <OK>. Реєстрація часто використовуваного формату й типу паперу для багатоцільового лотка
5
Натисніть <OK>.
Якщо відображається не екран для зазначення формату й типу паперу
Якщо з’являється повідомлення про необхідність налаштування напрямної для паперу, знову налаштуйте ширину напрямної для паперу та натисніть кнопку <OK>.
9XW7-012