Виклик попередньо використовуваних параметрів для надсилання (попередні параметри)

 
Ви можете викликати адресатів, указаних раніше. Одночасно можна також викликати задані для них параметри сканування, зокрема параметри насиченості.
Можна зберегти серію адресатів, параметрів сканування та надсилання, визначених перед натисканням (Пуск), як одну групу попередніх параметрів.
Три останні збережені в пам’яті параметри не видаляються навіть у разі вимкнення живлення від електромережі.
Під час використання факсимільних інформаційних служб неможливо вказати адресата, збереженого в адресній книзі, або використати режим <Попередні параметри>.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Факс>. Екран <Головний>
3
Натисніть <Попередні параметри> на екрані основних функцій факсу. Екран основних функцій факсу
4
Виберіть журнал, який потрібно викликати повторно, і натисніть <OK>.
Адресат і його параметри сканування будуть визначені відповідно до вибраного запису.
Якщо використовується функція керування персональною автентифікацією, апарат викликає параметри, визначені раніше користувачем, який наразі виконав вхід у систему на апараті.
Перед надсиланням документа викликані параметри можна змінити.
5
Натисніть  (Пуск).
Оригінали буде відскановано, і почнеться надсилання.
Якщо встановити для параметра <Керування номерами доступу до адресної книги> значення <Увімк.>, тоді неможливо викликати параметри з пам’яті.
Якщо встановити будь-який тип адреси на значення <Увімк.> у розділі <Обмеження нових адресатів>, Якщо встановити будь-який тип адреси на значення.
9XW7-06J