Посібники користувача та їх зміст

З апаратом постачаються наведені далі посібники. Звертайтеся до них у разі потреби.
Важливі інструкції з техніки безпеки
У цьому посібнику наведено інструкції із запобігання пошкодженню майна й травмуванню користувачів апарата й оточуючих осіб.
Посібник із встановлення
У цьому посібнику, який можна переглянути через веб-браузер, описано початкові настройки апарата, які потрібно виконати після його першого ввімкнення, а також наведено інструкції з інсталяції програмного забезпечення й драйвера. З ним можна ознайомитися на веб-сайті онлайнового посібника.
Використання Посібника з налаштування
У цьому посібнику описано процедури початкового налаштування, які потрібно виконати після першого ввімкнення апарата. Якщо ви переглядаєте цей посібник на мобільному пристрої, наприклад смартфоні, ви можете виконати початкове налаштування, порівнюючи зображення на екрані апарата зі знімками екрана в посібнику.
Посібник користувача (цей посібник)
У цьому посібнику описано всі функції апарата, він відкривається у вікні веб-браузера. Інформацію можна переглядати за категоріями або здійснювати пошук сторінок на відповідну тему за ключовим словом. Використання посібника Посібник користувача
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Настроювання апарата (принтер PS/PCL/UFR II))
У цьому посібнику, який можна переглянути через веб-браузер, описано, як користуватися принтером PS/PCL/UFR II. З ним можна ознайомитися на веб-сайті онлайнового посібника.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
У цьому посібнику, який можна переглянути через веб-браузер, описано, як користуватися ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. З ним можна ознайомитися на веб-сайті онлайнового посібника.
9XW7-005