Чищення подавача

Якщо під час сканування документа з подавача виникне будь-яка з наведених нижче проблем, виконайте очищення подавача.
Документ сканується нечітко
Формат документа визначається неправильно
Документ забруднюється під час сканування
Часто трапляється зминання паперу
1
Вимкніть живлення та вийміть штепсель шнура живлення з розетки.
Вимкнення апарата
Перевірте робочий стан апарата перед його вимкненням. Вимкнути живлення можна, навіть якщо машина виконує операцію, але це може призвести до переривання операції або пошкодження даних.
2
Відкрийте кришку подавача.
3
Очистьте ролики в кришці подавача.
Змочіть м’яку тканину водою та добре її викрутіть, а тоді протріть нею ролики. Після цього витріть ролики м’якою сухою тканиною.
Якщо ролики та сусідні ділянки дуже забруднені, почистьте їх. Для цього намочіть тканину водою, добре її викрутіть та витріть брудні ділянки. Після цього витріть ці ділянки м’якою сухою тканиною.
4
Обережно закрийте кришку подавача.
5
Відкрийте подавач.
6
Протріть область сканування подавача документів на стороні подавача.
Протріть тонку смужку скла.
Протріть область ганчіркою з комплекту. Якщо не вдається видалити забруднення, змочіть м’яку тканину водою та добре її викрутіть, а тоді протріть нею апарат. Після цього витріть апарат м’якою сухою тканиною.
Зачекайте, доки поверхня повністю висохне, перш ніж переходити до наступного кроку.
7
Протріть область сканування подавача документів на стороні скла експонування.
Протріть тонку смужку скла.
Протріть область ганчіркою з комплекту. Якщо не вдається видалити забруднення, змочіть м’яку тканину водою та добре її викрутіть, а тоді протріть нею апарат. Після цього витріть апарат м’якою сухою тканиною.
Зачекайте, доки поверхня повністю висохне, перш ніж переходити до наступного кроку.
8
Обережно закрийте подавач.
9
Вставте штепсель шнура живлення в розетку та ввімкніть живлення.
Увімкнення апарата
Якщо після очищення подавача на оригіналах або папері все ще з’являються смуги
Завантажте в подавач приблизно 10 аркушів паперу формату A4 і виконайте описану нижче процедуру для <Чищення подавача>. Коли відобразиться повідомлення про те, що очищення завершено, спробуйте скористатися подавачем, щоб скопіювати оригінал і перевірити, чи вирішено проблему.
Очищення подавача займає приблизно 10 секунд.
9XW7-01C