Надсилання факсів за допомогою AirPrint

Ви можете надсилати факси з комп’ютера Mac так само, як і друкувати з нього.
Системні вимоги
Для надсилання факсів за допомогою AirPrint потрібен комп’ютер Mac під керуванням OS X 10.9 або новішої версії.
Мережеве середовище
Потрібне одне із зазначених нижче середовищ.
Середовище, у якому пристрій Apple і апарат підключені до однієї локальної мережі.
Середовище, у якому комп’ютер Mac підключено до апарата через USB.
Можливо, для надсилання факсу потрібно буде оновити мікропрограму. Оновлення мікропрограми

Надсилання факсів із комп’ютера Mac

1
Переконайтеся, що апарат увімкнуто та підключено до комп’ютера Mac.
Як це зробити, див. в розділі Настроювання мережевого середовища.
2
На Mac додайте апарат у розділі [System Preferences]  [Printers & Scanners].
Якщо апарат уже додано для друку чи надсилання факсу, ця операція не потрібна.
3
Відкрийте документ у програмі та відобразіть діалогове вікно друку.
У кожній програмі діалогове вікно друку відкривається по-різному. Для отримання докладніших відомостей див. посібник до програми, що використовується.
4
У діалоговому вікні друку виберіть цей апарат.
Буде відображено принтери, додані до комп’ютера Mac. На цьому кроці виберіть драйвер факсу цього апарата.
5
Укажіть адресата.
6
Натисніть [Fax].
Розпочнеться надсилання факсу.
9XW7-09S