Настроювання параметрів Ethernet

Ethernet – це стандарт, який визначає методи зв’язку в локальній мережі. Зазвичай система зв’язку (напівдуплекс/дуплекс) і тип Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) можуть установлюватись автоматично. Ви можете встановити їх окремо, переключивши настроювання на ручне керування.
<Параметри драйвера Ethernet> існує як для головної, так і для додаткової ліній. За потреби зареєструйте параметри.
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри драйвера Ethernet>.
Щоб указати параметри Ethernet для додаткової лінії, натисніть <Настройки>  <Мережа> <Параметри запасного каналу> <Параметри драйвера Ethernet>.
3
Налаштуйте параметри Ethernet.
У звичайних умовах натисніть <Увімк.> для параметра <Автоматичне визначення>. Система зв’язку та тип Ethernet визначатимуться та налаштовуватимуться автоматично.
Ручне налаштування параметрів Ethernet
1
Натисніть <Вимк.> у розділі <Автоматичне визначення>.
2
Виберіть систему зв’язку.
 <Напівдуплекс- ний>
Виконуйте функції надсилання/отримання почергово. Виберіть цей параметр, якщо підключений маршрутизатор настроєно на напівдуплексний зв’язок.
 <Повний дуплексний>
Виконуйте функції надсилання/отримання водночас. Виберіть цей параметр як загальне правило.
3
Виберіть тип Ethernet.
Виберіть значення <10BASE-T>, <100BASE-TX> або <1000BASE-T> в розділі <Тип Ethernet>.
4
Натисніть <OK>.
5
Натисніть  (Парам./Реєстр.) <Так>.
9XW7-035