Možnosti správy

V této části je popsáno, jak lze rozšířit možnosti stroje a zjednodušit správu.
Duální síťové prostředí
Použití ovládacího panelu jako nástroje pro sdílení informací (Funkce Vizuální zpráva)
Lze použít duální síťové prostředí pomocí kabelové sítě LAN a bezdrátové sítě LAN nebo kabelové sítě LAN a další kabelové sítě LAN.
Obsah a hlášení nastavené administrátorem (správcem) pro informování uživatelů lze zobrazit na dotekovém panelu. Tato funkce je užitečná pro sdílení informací v kanceláři.
Připojení k bezdrátové síti LAN
Propojení s mobilními zařízeními
V zařízení je zabudovaná síť LAN, takže k němu můžete připojit počítač nebo mobilní zařízení a nainstalovat ho na oddělené místo.
Na zařízení můžete přímo tisknout data uložená v mobilním zařízení nebo z něj do mobilního zařízení naskenovat data. Pomocí mobilního zařízení můžete také zadat nastavení pro tisk s vynuceným podržením.
Snadný přesun adresáře
Uplatnění zásad zabezpečení podniku
Adresář uložený v zařízení můžete exportovat a importovat ho do jiného zařízení. Adresář můžete také exportovat ve formátu CSV a upravit ho na počítači.
Zásady zabezpečení jsou pravidla týkající se zabezpečení informací platná v celém podniku. Na tomto zařízení lze společně nastavit více nastavení spojených se zásadami zabezpečení.
Sdílení nastavení mezi více stroji
Osobní nastavení a adresáře lze synchronizovat a sdílet mezi více stroji. Změna nastavení na jednom stroji se projeví na všech synchronizovaných strojích.
A12Y-0LW