Fixace velikosti papíru a typ papíru k použití ve víceúčelové přihrádce

Pokud ve víceúčelové přihrádce používáte vždy papír stejné velikosti a typu, doporučuje se velikost a typ papíru pro účelovou přihrádku pevně nastavit. Ušetříte si tak práci s nastavováním při každém vložení papíru do víceúčelové přihrádky.
1
Stiskněte  (Nastav./Uložit).
2
Stiskněte <Možnosti>  <Nastavení papíru>  <Výchozí víceúčelové přihrádky>.
3
Stiskněte <Použít přednastavené>  <Uložit>.
4
Vyberte velikost papíru.
Když do paměti ukládáte papír standardní velikosti
Když do paměti ukládáte papír vlastní velikosti
Při registraci obálek
5
Vyberte typ papíru a stiskněte <OK>.
6
Stiskněte <OK>.
7
Stiskněte <Zavřít>.
A12Y-014