Kontrola počtu stran pro Kopírování/Tisk/Faxování/Skenování

Na displeji dotekového panelu můžete zkontrolovat celkové počty stran použitých pro kopírování, faxování, skenování a tisk.
1
Stiskněte klávesu [Informace o počitadlu/zařízení].
Ovládací panel
2
Zkontrolujte celkový počet okopírovaných, naskenovaných a vytištěných stran.
Chcete-li zkontrolovat celkový počet naskenovaných a odeslaných stran, stiskněte <Kontr. poč. Odeslat/Fax>.
Na stroji můžete vytisknout seznam s počtem stran použitých pro kopírování, tisk, skenování a faxování.
Můžete také zkontrolovat stav počitadel pro jednotlivé aplikace AddOn. Stiskněte <Kontr. AddOn počitadla> na obrazovce v kroku 2. Pokud stisknete <Informace o zařízení/Jiné> <Kontr. konfig. zařízení> na stejné obrazovce, můžete zkontrolovat volitelné doplňky nainstalované ve stroji.
Informace týkající se podmínek počtu získáte u prodejce nebo servisního zástupce.
Další informace o <Monitor. služba> získáte od prodejce nebo servisního zástupce.
A12Y-0EW