Zadání MAC adres do nastavení Firewallu

Na stroji lze zadat nastavení, kterým povolíte nebo zakážete komunikaci se zařízením, které má konkrétní MAC adresu.
1
Stiskněte  (Nastav./Uložit).
2
Stiskněte <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Firewallu>  <Filtr adres MAC>.
3
Vyberte <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr>.
Chcete-li zakázat data odesílaná ze stroje do počítače, vyberte <Výstupní filtr>.
Chcete-li zakázat data přijímaná z počítače, vyberte <Vstupní filtr>.
4
Nastavte <Použít filtr> na <Zap>, vyberte <Výchozí zásady>, poté stiskněte <Uložit>.
Pro <Výchozí zásady> vyberte <Odmítnout>, chcete-li povolit komunikaci pouze se zařízeními, které mají MAC adresu zadanou v <Adresy s výjimkou> v dalším kroku, nebo vyberte <Povolit>, chcete-li komunikaci s nimi zakázat.
Jestliže vyberete <Odmítnout> pro <Výchozí zásady>, omezení se nevztahují na odesílání na multicastové nebo broadcastové adresy.
5
Zadejte výjimky adres a stiskněte <OK>.
Zadejte MAC adresy, které chcete označit jako výjimky pro volbu <Výchozí zásady> vybranou v předchozím kroku.
Můžete registrovat až 100 výjimečných adres pro <Výstupní filtr> a <Vstupní filtr>.
Úprava výjimky adresy
Na obrazovce, která se zobrazí v kroku 4, vyberte výjimku adresy, kterou chcete upravit, a stisknutím <Editovat> zobrazte obrazovku pro úpravy.
6
Stiskněte <OK>.
7
Stiskněte  (Nastav./Uložit)  (Nastav./Uložit) <Použít změny nast.>  <Ano>.
A12Y-0AX