Místa uložení a formáty souborů pro každý režim

Z kategorie <Volby> na obrazovce nastavení tisku máte přístup k celé řadě tiskových možností podle vašich potřeb. Dostupné <Volby> se liší podle místa uložení a formátu souboru.
Následující <Volby> jsou podporovány pro každé místo uložení a formát souboru.
: Výstup je možný
-: Nelze použít
Možnosti
Úložiště
Síť / Paměťové médium
TIFF/ JPEG
PDF
XPS
<Rozlišení>
-
<Polotóny>
<Zvětšit/Zmenšit>
-
-
<Zvětšit tisk. oblast>
<Orientace obrazu>
-
-
<Poloha tisku>
-
-
<Sladit velik. papíru>
-
<Tisknout komentář>
-
-
<Heslo pro otevř. dok.>
-
-
<Přeskočit prázdné stránky>
-
A12Y-09C