Zachycení papíru uvnitř zařízení nebo ve fixační jednotce

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a papír odstraňte podle uvedeného postupu.
Co zkontrolovat před zahájením
Před zahájením odstraňování zachyceného papíru se ujistěte, že jsou zavřené kryty a zásuvky na papír na stroji i volitelném zařízení.
1
Jemně vytáhněte papír.
2
Zavřete přihrádku.
3
Otevřete pravý kryt.
4
Jemně vytáhněte papír.
5
Odstraňte papír zachycený v dopravní jednotce.
1
Zvedněte dopravní jednotku.
2
Sklopte zelené páčky na obou stranách transportního vodítka.
3
Jemně vytáhněte papír.
Vytáhněte papír a držte přitom co nejvíc vodorovně, aby nespadl nezafixovaný toner.
6
Zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení papíru ve fixační jednotce.
1
Otočte dopravní jednotku směrem dolů.
2
Držte držadla na obou stranách fixační jednotky a vytáhněte fixační jednotku přímo k sobě.
3
Otevřete kryt.
4
Jemně vytáhněte papír.
Vytáhněte papír a držte přitom co nejvíc vodorovně, aby nespadl nezafixovaný toner.
5
Zavřete kryt.
6
Jemně vytáhněte papír.
Rozhodněte, jakým způsobem lze vytáhnout uvíznutý papír snadněji, a potom tento papír vytáhněte.
Vytáhněte papír a držte přitom co nejvíc vodorovně, aby nespadl nezafixovaný toner.
7
Vraťte fixační jednotku zpět do své pozice.
Zcela ho zatlačte dovnitř až na doraz.
7
Zavřete pravý kryt.
Když je zpráva stále zobrazena
Papír může být uvíznutý na jiných místech. Zkontrolujte jiná umístění a odstraňte případné zachycené papíry. Pokud je zpráva stále zobrazená, zkontrolujte, zda je pravý kryt řádně zavřený.
A12Y-01R