Korábban használt küldési/mentési beállítások visszahívása (Előző beállítások)

Visszahívhatja a korábban megadott rendeltetési helyeket. A funkció ezzel egy időben az ezekhez tartozó beolvasási beállításokat, például fedettséget is visszahívja.
1
Helyezze be az eredeti dokumentumot. Az eredetik elhelyezése
2
Nyomja meg a <Beolvasás és adás> gombot. <Főmenü> képernyő
3
A Beolvasás alapképernyőn válassza az <Előző beállítások> opciót. Beolvasás alapképernyő
4
Válassza ki a visszahívni kívánt naplót, majd nyomja meg az <OK> gombot.
A készülék a kiválasztott napló alapján meghatározza a rendeltetési helyet és a hozzá tartozó beolvasási beállításokat.
Személyes hitelesítési felügyelet használata esetén a készülék visszahívja a készülékre bejelentkezett felhasználó által korábban megadott beállításokat.
Küldés/mentés előtt módosíthatja a visszahívott beállításokat.
5
Válassza a  (Start) lehetőséget.
A készülék beolvassa az eredetiket, majd megkezdődik a küldés/mentés.
Ha a <Címjegyzék hozzáférési számok kezelése> beállításnál a <Be> lehetőséget választja, akkor nem tudja a legutóbb használt beállításokat visszahívni.
Ha a cím típusát <Be> értékre állítja az <Új rendeltetési helyek korlátozása> képernyőn, akkor az éppen tárolt Előző beállítások törlődnek.
Ha a <A hitelesítő jelszó gyorsítótárazásának tiltása> beállítása <Be>, akkor a következő jelszó nem lesz az <Előző beállítások> alatt tárolva.
Az <Új rendeltetési hely> alatt a rendeltetési helyet megadva, majd a <Fájl> gombot megnyomva beírt jelszó.
A13C-08K