Megfigyelés és ellenőrzés az SNMP segítségével

Az SNMP a hálózaton lévő kommunikációs eszközök MIB-nek nevezett felügyeleti információs adatbázis alapján történő megfigyelésére és ellenőrzésére szolgáló protokoll. Számítógép segítségével ellenőrizheti a készülék hibainformációit és a nyomatok számát. A készülék támogatja az SNMPv1 és SNMPv3 rendszert, amelyekben fokozódnak a biztonsági funkciók. Használhatja a kettő közül az egyiket vagy mindkettőt. A környezetnek és a céloknak megfelelően állítsa be mindegyik funkciót.
SNMPv1
Az SNMPv1 a kommunikációs tartományt a logikai csoportnak nevezett információ alapján határozza meg. Azonban a logikai csoportok nevének küldése a hálózatokra egyszerű szövegként történik, és ezek biztonsági problémák esetén sebezhetők. A biztonság garantálása érdekében érvénytelenítse az SNMPv1 rendszert, és használja az SNMPv3 rendszert.
SNMPv3
Az SNMPv3 lehetővé teszi az erős biztonsági funkciókkal ellátott hálózati eszközfelügyelet megvalósítását.
Ha használható az SNMP felügyeleti szoftver, számítógép segítségével beállíthatja, figyelheti és ellenőrizheti a készüléket. A részleteket lásd a szoftver kézikönyvében.
1
Válassza a  (Beáll./Bejegyzés) lehetőséget.
2
Nyomja meg a <Beállítások>  <Hálózat>  <SNMP beállítás> gombokat.
3
Állítsa be az SNMPv1 rendszert.
1
Nyomja meg az <Be> gombot a <SNMPv1 használata> lehetőségnél.
Ha nem használja az SNMPv1 rendszert, nyomja meg a <Ki> gombot.
2
Nyomja meg a <Kijelölt logikai csoport beállítás>, <Logikai csoport név 1 beállítás> vagy a <Logikai csoport név 2 beállítás> lehetőséget.
A dedikált logikai csoport a Canon eszközfelügyeleti szoftverhez előre beállított logikai csoport. A dedikált logikai csoport használatához nyomja meg a <Kijelölt logikai csoport beállítás> gombot. Az általános logikai csoport megadásához nyomja meg a <Logikai csoport név 1 beállítás> vagy a <Logikai csoport név 2 beállítás> lehetőséget.
* A részleteket tekintse meg a használt szoftver kézikönyvében.
3
Állítsa be a logikai csoportot.
<Meghatározott logikai csoport>/<Logikai csoport név 1>/<Logikai csoport név 2>
A kiválasztott logikai csoport használatához nyomja meg a <Be> gombot. Ha nem kívánja használni a logikai csoportot, nyomja meg a <Ki> gombot.
<MIB hozzáférési engedély>
Minden egyes logikai csoport esetében válassza ki az <Olvasás/Írás> vagy a <Csak olvasás> jogosultságot.
<Logikai csoport név>
Alfanumerikus karakterek segítségével adja meg azt a logikaicsoport-nevet, amelyikbe tartozik. A <Kijelölt logikai csoport beállítás> lehetőség kiválasztása esetén nem állíthat be dedikált logikaicsoport-nevet.
4
Válassza ki a <OK> lehetőséget.
4
Állítsa be az SNMPv3 rendszert.
1
Nyomja meg az <Be> gombot a <SNMPv3 használata> lehetőségnél.
Ha nem használja az SNMPv3 rendszert, nyomja meg a <Ki> gombot.
2
Válassza ki a <Administrator beállítások> lehetőséget.
3
Adja meg a szükséges beállításokat, és nyomja meg az <OK> gombot.
<Administrator használata>
Ha a Rendszergazdát használja, állítsa <Be> értékre.
<Titkosítási jelszó>
A hitelesítéstől eltérő jelszó használata esetén törölje az <A hitelesítésével azonos jelszó használata> lehetőség kijelölését, és nyomja meg a <Titkosítási jelszó> lehetőséget, majd adja meg a jelszót.
A „Rendszergazda” letiltása esetében nem állíthatja be a <Administrator beállítások> lehetőséget (a <Administrator használata> beállítása a <Ki> értékre van rögzítve).
4
Válassza ki az <Felhasználói beállítások>  <Bejegyzés> lehetőséget.
5
Adja meg a szükséges információt.
<Felhasználónév>
Alfanumerikus karakterek segítségével adja meg a felhasználónevet.
A „Rendszergazda” karaktereket nem használhatja a felhasználónév bejegyzéséhez. A „Rendszergazda” karakterek használatához a <Administrator használata> lehetőséget <Ki> értékre kell állítania a <Administrator beállítások> lehetőségnél.
<MIB hozzáférési engedély>
Válassza ki az <Olvasás/Írás> vagy a <Csak olvasás> jogosultságot.
<Biztonsági beállítás>
Állítsa be a hitelesítés és kódolás kombinációját. Válassza ki a <Hitel.Igen/Titkosítás Igen>, a <Hitel.Igen/Titkosítás Nem>, vagy a <Hitel.Nem/Titkos.Nem> lehetőséget.
6
Válassza ki a <Következő> lehetőséget.
7
Adja meg a szükséges információt.
<Hitelesítési algoritmus>
A környezetnek megfelelően válassza ki az MD5, SHA1 vagy SHA2 lehetőséget. Az SHA2 kapcsán négy kivonathosszúság közül választhat (224 bit, 256 bit, 384 bit vagy 512 bit).
<Hitelesítési jelszó>
Adja meg a hitelesítéshez használt jelszót. Ha megadta a jelszót, megerősítés céljából megjelenik a <Jóváhagyás>. Írja be a jelszót még egyszer.
<Titkosítási algoritmus>
A környezetnek megfelelően válassza ki a <DES> vagy az <AES> lehetőséget.
<Titkosítási jelszó>
Adja meg a kódoláshoz használt jelszót. Ha megadta a jelszót, megerősítés céljából megjelenik a <Jóváhagyás>. Írja be a jelszót még egyszer.
8
Válassza ki az <OK>  <OK> lehetőséget.
9
Válassza ki a <OK> lehetőséget.
5
Végezze el a beállítások konfigurációját a <Nyomtatókezelési információ gazdagéptől> lehetőségnél.
Ha <Be> értékre állítja, rendszeresen lekérheti a nyomtatófelügyeleti információkat, például az SNMP segítségével a nyomtatási protokollt a hálózati számítógépről.
6
Válassza ki a <OK> lehetőséget.
7
Nyomja meg a  (Beáll./Bejegyzés)  <Igen> gombokat.
Az SNMPv1 letiltása
Ha az SNMPv1 lehetőséget letiltja, a készülék bizonyos funkciói (például a készülékinformációk nyomtató-illesztőprogramon keresztüli lekérdezése) elérhetetlenné válhatnak.
Az SNMPv1 és az SNMPv3 engedélyezése egyszerre
Ha az SNMPv1 vagy SNMPv3 rendszert együtt használja, javasoljuk, hogy az SNMPv1 rendszerre vonatkozó MIB hozzáférési jogosultságokat a <Csak olvasás> lehetőségre állítsa be. Ha az <Olvasás/Írás> lehetőséget állítja be, akkor a készülék szinte minden funkciója használhatóvá válik, és az SNMPv3 rendszer erős biztonsági funkciói nem lépnek életbe. Az MIB hozzáférési jogosultságokat beállíthatja az SNMPv1 vagy az SNMPv3 rendszerben. Az SNMPv3 rendszerben minden egyes felhasználóra beállíthatja azokat.
A13C-03C