A kapcsolat beállítása a WPS PIN-kódos módjával

Egyes WPS (Wi-Fi Protected Setup) útválasztók nem támogatják a nyomógombos módot. Ebben az esetben jegyezze be a hálózati eszközön a készülékkel létrehozott PIN-kódot.
PIN-kód létrehozása a készüléken
1
Válassza a  (Beáll./Bejegyzés) lehetőséget.
2
Nyomja meg a <Beállítások>  <Hálózat>  <Vezeték nélküli LAN>  <Vezeték nélküli LAN beállítás>  <WPS PIN kód mód> gombokat.
A készülék egy PIN-kódot generál.
Jegyezze be a PIN-kódot a vezeték nélküli útválasztón.
Létrehozását követően két percen belül jegyezze be a PIN-kódot. A részletek a hálózati eszköz útmutatójában találhatók.
1
Érje el a vezeték nélküli útválasztót a számítógépről.
2
Nyissa meg a képernyőt a WPS PIN-kód megadásához.
3
Jegyezze be az előállított PIN-kódot a vezeték nélküli útválasztón.
A vezeték nélküli LAN-útválasztó észlelésekor és a konfiguráció befejezésekor megjelenik a <Csatlakoztatva.> képernyő.
Ha a vezeték nélküli útválasztón be van állítva a WEP-hitelesítés használata, akkor valószínűleg nem tudja a WPS szolgáltatással beállítani a kapcsolatot.
A13C-02U