Tylna strona

Port USB (do podłączenia urządzenia USB)

Do urządzenia można podłączyć komponenty, takie jak zewnętrzny dysk twardy.
Urządzenie obsługuje zasilanie o maksymalnych parametrach 5 V i 500 mA. Podłączanie urządzenia wymagającego zasilania o wyższych parametrach może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Port USB (do podłączenia urządzenia USB) obsługuje standard USB 2.0.

Port USB (połączenie z komputerem)

Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między urządzeniem i komputerem.
Port USB (do podłączenia komputera) obsługuje standard USB 2.0.

Wskaźnik LNK

Wskaźnik LNK miga na zielono, gdy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.

Wskaźnik ACT

Wskaźnik ACT miga, gdy dane są wysyłane lub odbierane.

Port LAN

Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN Konfigurowanie środowiska sieciowego

Otwór wentylacyjny

Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację.

Gniazdo zasilania

Służy do podłączania przewodu zasilającego.

Gniazdo linii telefonicznej

Podłączenie przewodu telefonicznego.

Gniazdo telefonu zewnętrznego

Służy do podłączenia zewnętrznego telefonu.

Gniazdo słuchawki

Służy do podłączania dodatkowej słuchawki. TELEPHONE 6 KIT
A13R-00A