Rejestrowanie skrótów do często używanych ustawień/zarejestrowanych elementów

Skróty do ustawień wyświetlanych po naciśnięciu przycisku  (Ustaw./Rejestr.) można zarejestrować na ekranie <Ustawienia/Skrót zapisu>. W ten sposób można szybko wyświetlić nawet te ustawienia, które znajdują się na niskich poziomach hierarchii konfiguracji.
Jeżeli pozycja <Ustawienia/Skrót zapisu> nie jest wyświetlana na ekranie <Strona główna>, naciśnij  <Ustawienia zarządzania ekranu głównego> <Ogranicz wyświetlanie funkcji> <Ustaw> skonfiguruj wyświetlanie pozycji <Ustawienia/Skrót zapisu>.
Skróty, które można zarejestrować: 10
1
Naciśnij <Ustawienia/Skrót zapisu>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Zapisz>.
3
Wybierz przycisk pod którym należy zarejestrować ustawienia.
Możesz wybrać przypisany przycisk, aby zmienić zarejestrowane ustawienia.
4
Wybierz ustawienia do zarejestrowania jako skróty i naciśnij przycisk <OK>.
Jeżeli użytkownik nie chce rejestrować ustawień, należy wybrać <Nieprzypisane>.
A13R-04F