Wykańczanie dzięki układaniu/grupowaniu

Podczas kopiowania dwóch lub większej ilości kopii z podajnika, można wybrać układanie lub grupowanie jako kolejność wyprowadzania wydruków. Wybierz Układanie, aby drukować zgodnie z numeracją. Wybierz Grupowanie, aby drukować komplety poszczególnych stron (np. 10 arkuszy pierwszej strony, drugiej strony itd.).
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij przycisk <Wykańczanie>.
5
Naciśnij na <Układanie (Kolejność stron)> lub <Grupuj (Te same strony)>.
6
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
7
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
W zależności od rodzaju papieru, nie można korzystać z funkcji wykańczania. Specyfikacja sprzętowa
Podczas umieszczania oryginału na szklanej płycie
Naciśnięcie po kolei opcji <Opcje>  <Tworzenie zadania> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania umożliwia korzystanie z funkcji Układania/Grupowania nawet, jeżeli oryginał został umieszczony na szklanej płycie.
Wstaw arkusz rozdzielający zadania pomiędzy każdą ze stron podczas drukowania z grupowaniem.
Jeżeli wybierzesz <Grupuj (Te same strony)>, możesz wstawić arkusz oddzielający zadania pomiędzy poszczególne grupy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <Oddzielanie zadań między grupami>. <Oddzielanie zadań między grupami>
Konfigurując ustawienia w <Dostęp do Zapisanych Plików>
Funkcje wykańczania mogą być wykorzystywane wyłącznie do drukowania plików PDF/XPS.
A13R-05R