Regulacja ostrości dla kopiowania (Ostrość)

Można skopiować obraz z wyraźnymi konturami i liniami dzięki zwiększeniu ostrości lub zmiękczyć kopiowany obraz poprzez obniżenie ostrości. Należy skorzystać z tej funkcji, jeżeli chcesz wyostrzyć niewyraźny tekst lub wykres, lub zredukować efekt mory (paskowy, falujący kształt) i wygładzić obraz końcowy.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij przycisk <Ostrość>.
5
Wyreguluj ostrość i naciśnij <OK>.
Ustaw ostrość na <Wysoki>, gdy chcesz skopiować oryginały, które zawierają tekst lub cienki linie. Ustaw ostrość na <Niskie>, gdy chcesz skopiować oryginały, które zawierają fotografie lub inne półtony.
6
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
7
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
A13R-058