Przywoływanie ustawień

Zarejestrowanie najczęściej używanych ustawień kopiowania z wyprzedzeniem umożliwia łatwe przywołanie ustawień, gdy są one potrzebne.Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
A13R-062