Dodawanie podpisu cyfrowego do wysyłanych plików

Dodając podpis cyfrowy do zeskanowanego dokumentu wysyłanego w określonym formacie możesz poświadczyć, że dokument nie był w żaden sposób modyfikowany (co gwarantuje jego twórca). Urządzenie może dodać podpis urządzenia lub podpis użytkownika.
Tryb Podpis Urządzenia
Podpis urządzenia wykorzystuje mechanizm klucza i certyfikatu, co umożliwia odbiorcy zeskanowanego dokumentu potwierdzenie, że został on utworzony za pomocą tego urządzenia. Odbiorca może sprawdzić, za pomocą którego urządzenia utworzono dokument oraz czy dokument był modyfikowany. Przed dodaniem podpisu urządzenia, należy w urządzeniu utworzyć klucz i certyfikat (certyfikat urządzenia) wykorzystywany przez funkcję podpisu cyfrowego. Generowanie certyfikatu podpisu urządzenia
Podpis użytkownika
Podpis użytkownika jest połączony z funkcjami zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym, co umożliwia odbiorcy zeskanowanego dokumentu potwierdzenie, kto ten dokument utworzył. Podobnie jak w przypadku podpisu urządzenia, podpis użytkownika umożliwia odbiorcy sprawdzenie, czy dokument był modyfikowany po dodaniu podpisu. Przed dodaniem podpisu użytkownika, należy dla każdego użytkownika zarejestrować klucz i certyfikat (certyfikat użytkownika) z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Rejestrowanie certyfikatu podpisu użytkownika
Aby poznać informacje na temat sprawdzania certyfikatów, rejestrowania certyfikatów na zaufanej liście certyfikatów oraz sprawdzania podpisów po stronie odbiorcy, patrz dokumentacja dotycząca oprogramowania obsługującego format PDF (takiego, jak Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Dla pliku można zaprogramować wiele podpisów cyfrowych. W takim wypadku, podpisy urządzenia są zastosowane przed podpisami użytkownika.
Kiedy odbiorca potwierdza plik PDF lub XPS z dodanymi wieloma podpisami, z użyciem oprogramowania obsługującego format PDF (takiego, jak Adobe Reader/Adobe Acrobat) lub format XPS (XPS Viewer), prawidłowy pozostaje wyłącznie ostatnio dodany podpis. Podpis urządzenia powoduje, że dokument jest obsługiwany w takim stanie, jak został zmieniony.
Urządzenie to nie może przekazywać dokumentów odebranych za pośrednictwem I-faksu, do których dołączony jest podpis użytkownika.
Wyświetlanie podpisu urządzenia (podpis widoczny)
Informacje na temat podpisu urządzenia można wyświetlić na pierwszej stronie dokumentu, co umożliwia odbiorcy szybką identyfikację faktu, że do dokumentu dodano podpis urządzenia. Widoczne podpisy są obsługiwane wyłącznie przez pliki PDF. Dodawanie podpisu cyfrowego
A13R-0CE