Wyświetlanie komunikatów przesyłanych przez administratora

Możesz wyświetlić komunikaty przesyłane do użytkowników na ekranie dotykowym. Komunikaty można wyświetlać w dolnej części ekranu dotykowego lub w osobnym oknie; możesz również wybrać, która z metod wyświetlania ma być wykorzystywana w oparciu o rodzaj komunikatu lub rodzaj użytkownika. Jeżeli komunikat jest wyświetlany w osobnym oknie, możesz również wyświetlić ten sam komunikat na stronie głównej interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [Licencja/Inne]  [Forum/link obsługi].
4
Wprowadź komunikat i naciśnij [OK].
[Włącz wyświetlanie stanu]
Aby wyświetlić komunikat w dolnej części ekranu dotykowego, wybierz to pole i wprowadź komunikat w [Komunikat]. Użyj tego ustawienia, aby wyświetlać wskazówki robocze oraz inne komunikaty o niskim priorytecie.
[Włącz okno podręczne]
Aby wyświetlić komunikat w osobnym oknie na ekranie dotykowym, wybierz to pole i wprowadź komunikat w [Komunikat]. Użyj tego ustawienia dla komunikatów o wysokim priorytecie.
[Wyświetl]
Wybierz metodę wyświetlania dla nowych okien.
[Za każdym razem]
Nowe okno będzie wyświetlane stale i nie będzie można korzystać z urządzenia. Użyj tego ustawienia dla komunikatów typu „urządzenie wyłączone z eksploatacji”.
[Wyświetlaj po automatycznym resecie]
Nowe okno będzie wyświetlane, jeżeli urządzenie nie będzie wykonywało żadnych zadań przez określony czas lub po zresetowaniu urządzenia. Użyj tego ustawienia dla komunikatów typu „powiadomienie o schemacie konserwacji”.
[Zdalny Interfejs Użytkown.]
Jeżeli zaznaczysz to pole, komunikat wyświetlany w nowym oknie będzie również wyświetlany na stronie głównej interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
[Link obsługi]
Wprowadź link do informacji na temat obsługi urządzenia do wyświetlenia na stronie portalu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Anulowanie wyświetlania komunikatów
Oznacz pola dla [Włącz wyświetlanie stanu], [Włącz okno podręczne] oraz [Zdalny Interfejs Użytkown.]. Jeżeli chcesz również usunąć treści komunikatów, usuń tekst wprowadzony w polach [Komunikat].
A13R-0EC