<Ustawienia Zapory Ogniowej>

Określ ustawienia dla filtrowania pakietów do linii podrzędnej (aby zezwolić na komunikację tylko tym urządzeniom, które mają określony adres IP).
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Adres Filtra IPv4>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej> <Ustawienia Zapory Ogniowej>
Określ ustawienia dla filtrowania adresów IPv4 w komunikacji za pośrednictwem linii podrzędnej.
<Filtr wychodzących>
 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej> <Ustawienia Zapory Ogniowej>  <Adres Filtra IPv4>
Skonfiguruj filtr wysyłanych danych w ustawieniach linii podrzędnej. Konfigurowanie zapory linii podrzędnej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr wychodzących>
<Użyj Filtru>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>: <Zezwól>, <Odrzuć>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zapisz> (do 16 adresów IPv4), <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zapisz>
<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>), <Numer Portu>(<Nie Wprowadzać>, <Określ>)
<Określ>(<Numer Portu>): <Dodaj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Szczegóły/Edytuj>
<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>), <Numer Portu>(<Nie Wprowadzać>, <Określ>)
<Określ>(<Numer Portu>): <Dodaj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Dług. Prefiksu> (1 do 32)
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Filtr przychodzących>
 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej> <Ustawienia Zapory Ogniowej>  <Adres Filtra IPv4>
Skonfiguruj filtr odbieranych danych w ustawieniach linii podrzędnej. Konfigurowanie zapory linii podrzędnej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr przychodzących>
<Użyj Filtru>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>: <Zezwól>, <Odrzuć>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zapisz> (do 16 adresów IPv4), <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zapisz>
<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>), <Numer Portu>(<Nie Wprowadzać>, <Określ>)
<Określ>(<Numer Portu>): <Dodaj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Szczegóły/Edytuj>
<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>), <Numer Portu>(<Nie Wprowadzać>, <Określ>)
<Określ>(<Numer Portu>): <Dodaj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Dług. Prefiksu> (1 do 32)
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
A13R-0FR