Konfiguracja ustawień WINS

WINS to nazwa oprogramowania przetwarzającego nazwę NetBIOS (nazwa komputera i nazwa drukarki w sieci SMB) na adres IP. Aby korzystać z WINS, należy określić serwer WINS.
Aby zarejestrować serwer WINS w urządzeniu, ustaw <Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej> dla <Ustawienia TCP/IP>. <Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej>
Jeżeli dla opcji <Użyj NetBIOS> wybrano <Wyłącz> w <Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej>, ustawienie WINS jest wyłączone. Pamiętaj, aby w pozycji <Użyj NetBIOS> wybrać ustawienie <Włącz> podczas korzystania z WINS.
1
Naciśnij  (Ustaw./Rejestr.).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Konfiguracja WINS>.
3
Naciśnij na <Włącz> w <Rozdzielczość WINS> i wprowadź adres IP serwera WINS w <Adres Serwera WINS>.
Jeżeli adres IP serwera WINS jest uzyskiwany z serwera DHCP, adres ten będzie traktowany priorytetowo.
4
Naciśnij przycisk <OK>.
5
Naciśnij  (Ustaw./Rejestr.) <Tak>.
A13R-039